Qingdao Bo'erDa Machinery Manufacturing Co., Ltd.
 
Handrails

鎵舵墜
涓嶉攬閽㈡壎鎵嬬郴鍒楋紝鐩墠鐢ㄤ簬澶氱杞﹀瀷锛屽師鏉愭枡涓轰笉閿堥挗304锛岃〃闈㈢粡杩囨姏鍏夊鐞嗭紝鍘嗕箙寮ユ柊銆

Add: East of No.1 Road Jiaozhou Bay Industrial Park Jiaozhou Qingdao銆General Manager: Zhao Ligui銆 [admin]
TEL锛86-0532-85262088, 86-0532-85261088銆FAX锛86-0532-85260088