Qingdao Bo'erDa Machinery Manufacturing Co., Ltd.
 
Benches

缈绘澘鍑
鐢ㄤ簬鍚勭瀹㈣溅锛屾斁涓嬪悗鏃呭鍙互搴т笅浼戞伅锛屼笉浣跨敤闃诲凹鍥炲闂悎锛岄伩鍏嶅洖寮硅繃蹇梾瀹㈠彈鎯

    涓婁竴涓:Platform trap door     涓嬩竴涓細Beam roof
Add: East of No.1 Road Jiaozhou Bay Industrial Park Jiaozhou Qingdao銆General Manager: Zhao Ligui銆 [admin]
TEL锛86-0532-85262088, 86-0532-85261088銆FAX锛86-0532-85260088