EMU Aluminium carrier

EMU铝行李架
200公里动车组用行李架,此行李架功能齐全,包括放置行李,夜间阅读书报,收听内广播,车内照明,220V电压供电,吸收车体噪声

Add: East of No.1 Road Jiaozhou Bay Industrial Park Jiaozhou Qingdao General Manager: Zhao Ligui  [admin]
TEL:86-0532-85262088, 86-0532-85261088 FAX:86-0532-85260088