Qingdao Bo'erDa Machinery Manufacturing Co., Ltd.
 
Ash tray

鐑熺伆鐩
鐢ㄤ簬闈掕棌绾胯溅闈掕棌杞︼紝鏉愭枡涓轰笉閿堥挗304琛ㄩ潰缁忚繃鎶涘厜澶勭悊锛岀粡涔呰愮敤

Add: East of No.1 Road Jiaozhou Bay Industrial Park Jiaozhou Qingdao銆General Manager: Zhao Ligui銆 [admin]
TEL锛86-0532-85262088, 86-0532-85261088銆FAX锛86-0532-85260088